Cursus Jeugd Eerste Hulp

Jeugd Eerste Hulp is de Eerste Hulp voor kinderen van 10 t/m 15 jaar. EHBO-Vereniging Bladel geeft elk jaar i.s.m. de basisscholen een cursus Jeugd Eerste Hulp in groep 8 van de basisscholen in Bladel.
 
In 2020 geven we helaas geen lessen aan de basisscholen in Bladel.
 

Leerdoelen

 
Aan het einde van de cursus kun je:
 • professionele hulp (laten) alarmeren
 • nagaan wat een slachtoffer mankeert en deze geruststellen en beschermen tegen weersinvloeden
 • aangeven wanneer een slachtoffer ter plaatse geholpen moet worden en wanneer deze vervoerd mag worden
 • een slachtoffer vervoeren door middel van de noodvervoersgreep van Rautek
 • een slachtoffer ondersteunend verplaatsen
 • op verschillende manieren een wond steriel afdekken en verbinden;
 • met een wondpleister
 • met een steriel gaas, vastgezet met een elastische zwachtel of kleefpleister
 • met een (wond)snelverband
 • een mitella aanleggen
 • aangeven in welke gevallen doorverwezen moet worden naar een dokter/dokterspost
 • het verschil aangeven tussen een eerste-, tweede- en derdegraads brandwond
 • eerste hulp verlenen bij brandwonden
 • eerste hulp verlenen bij een kneuzing of verstuiking
 • eerste hulp verlenen bij een botbreuk
 • onderscheid maken tussen een vuiltje in het oog en ernstig oogletsel
 • een vuiltje uit het oog verwijderen
 • een neusbloeding stoppen
 • een splinter uit de huid verwijderen
 • handelen bij een tand door een lip
 • handelen bij een uitgeslagen tand
 • handelen bij een vreemd voorwerp in neus of oor
 • handelen bij een insectensteek en tekenbeet
 • handelen als iemand een giftige stof binnenkrijgt
 • een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen om de luchtweg vrij te houden
 • een flauwte herkennen en handelen bij een (dreigende) flauwte
 • aangeven welke eerste hulp moet worden verleend bij een slachtoffer met een stoornis in de ademhaling als gevolg van ziekte of ongeval
 • bij verslikking de ademweg vrijmaken door stoten tussen de schouderbladen en door de Heimlich methode toe te passen